Contact Us

LOCATION

ul. Grunwaldzka 7

PL-45-054 Opole

phone: +48 77 44 11 509

Email: office@foliaorganologica.com

International yearbook of organ and organ music


HOURS

Mo-Fr: 10.00 - 18.00


PHONE

+48 77 44 11 509


   E-MAIL

office@foliaorganologica.com

FRANCISZEK KOENIG. Budownictwo organowe na Górnym Śląsku od połowy XIX w. do roku 1945. Ewolucja rozwiązań konstrukcyjnych i estetyki brzmieniowej na przykładzie instrumentów w kościołach diecezji gliwickiej

Koenig 1

FRANCISZEK KOENIG, Budownictwo organowe na Górnym Śląsku od połowy XIX w. do roku 1945. Ewolucja rozwiązań konstrukcyjnych i estetyki brzmieniowej na przykładzie instrumentów w kościołach diecezji gliwickiej, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2019, ISBN 978-83-65860-41-5, ss. 910.Publikacja opisuje budownictwo organowe na Górnym Śląsku w okresie od poł. XIX w. do 1945 r. Na podstawie badań organoznawczych przeprowadzonych w kościołach diecezji gliwickiej, autor ukazuje tendencje przemian konstrukcyjnych i brzemieniowych. Wynki badań szczegółowych są zamieszczone w publikacji. Dopełnieniem materiałów porównawczych jest dokumentacja fotograficzna zamieszczona w aneksie pracy.

About us

Folia Organologica is a reviewed, international annual journal, concerned with pipe organs and organ music. It is a continuation of a non-periodical editorial series Silesian organs, initiated in 2007 by the Department of Musicology of the University of Opole and the Diocesan Institute of Church Music in Opole, which resulted in five volumes of studies on that subject.


International yearbook of organ and organ music
ul. Grunwaldzka 7, PL-45-054 Opole
+48 77 44 11 509
office@foliaorganologica.com
Mo-Fr: 10.00 - 18.00