Contact Us

LOCATION

ul. Grunwaldzka 7

PL-45-054 Opole

phone: +48 77 44 11 509

Email: office@foliaorganologica.com

International yearbook of organ and organ music


HOURS

Mo-Fr: 10.00 - 18.00


PHONE

+48 77 44 11 509


   E-MAIL

office@foliaorganologica.com

MICHAŁ SZOSTAK. The Organ as a Source of Inspiration: The Rebirth of a Giant (Paris – Vatican – Licheń) / Organy jako źródło inspiracji: odrodzenie giganta (Paryż – Watykan – Licheń)

The Organ Szostak

MICHAŁ SZOSTAK, The Organ as a Source of Inspiration: The Rebirth of a Giant (Paris – Vatican – Licheń) / Organy jako źródło inspiracji: odrodzenie giganta (Paryż – Watykan – Licheń), Opole: Sindruk-DIMK 2021. ISBN 978-83-959719-4-5, ss. 583.

Książka stanowi syntezę badań naukowych i artystycznych dotyczących roli instrumentu jako źródła inspiracji dla organisty w sztuce stylowej improwizacji oraz historycznie zorientowanej praktyce wykonawstwa organowej muzyki symfonicznej francuskiego kręgu kulturowego drugiej połowy XIX w. Powyższa optyka poszerzona została o zjawiska skupione wokół teorii „sytuacji estetycznej” (na gruncie fenomenologii R. Ingardena), dotyczy kwestii percepcji muzyki organowej. Rozważania ilustrowane są bogatym zbiorem fotografii.

Jest to pozycja dwujęzyczna (synoptyczna), stanowiąca wydanie albumowe z płytą CD.

About us

Folia Organologica is a reviewed, international annual journal, concerned with pipe organs and organ music. It is a continuation of a non-periodical editorial series Silesian organs, initiated in 2007 by the Department of Musicology of the University of Opole and the Diocesan Institute of Church Music in Opole, which resulted in five volumes of studies on that subject.


International yearbook of organ and organ music
ul. Grunwaldzka 7, PL-45-054 Opole
+48 77 44 11 509
office@foliaorganologica.com
Mo-Fr: 10.00 - 18.00